31 அக்டோபர் 2005

தீபத்திருநாள் - வாழ்த்துக்கள்!

Image hosted by Photobucket.com

தீபத்திருநாளாம் தீபாவளி தமிழ்மணம் வலைப்பதிவாளர்கள் ஒவ்வொருத்தரின் வாழ்விலும் ஒளியும், மகிழ்ச்சியும் நிறைவாய் பொழியவேண்டும் என வாழ்த்தும்.

டி.பி.ஆர். ஜோசஃப்

6 கருத்துகள்: